Akce asociace

 

Letní jednání AŘZŠ

Ve dnech 22. - 24. 8.2021 se konala ve Žďáru nad Sázavou letní rada AZŘŠ za účasti regionálních zástupců.
Řešily se důležité otázky nového školního roku v souvislosti se zveřejněným manuálem MŠMT, hovořili jsme o připravovaných změnách a předložených materiálech. Diskusního panelu byli přítomni i zástupci MŠMT.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chceme lepší atmosféru ve školách aneb možnosti podpory wellbeingu  PUBLIKACE ZDE

Publikace přináší užitečné tipy a inspirace, které vzešly z šetření provedeného na jaře 2021 na 72 základních školách
z celé republiky sdružených v Asociaci ředitelů základních škol (AŘZŠ). Na vytvoření ankety se spolupodílela Pracovní skupina Partnerství pro vzdělávání 2030+ Wellbeing, ve které je AŘZŠ aktivně zapojená.
 

Anketa byla zaměřena mimo jiné na podporu wellbeingu v době distanční výuky a přípravu na návrat žáků do škol. 
Vzešly z ní náměty, které jsou v textu rozděleny do tří oblastí:

  • Jak ve školách učitelé a další pedagogičtí pracovníci podporují wellbeing žáků
  • Co školy chystaly v souvislosti s návratem žáků k prezenční výuce
  • Odkazy na užitečné materiály a doporučení v podpoře wellbeingu

Textové výsledky ankety Wellbeing 
Grafické výsledky ankety Wellbeing

 

Dne 9. prosince 2020 od 9.00 do 15.00 hodin proběhla 53.valná hromada AŘZŠ - tentokrát online -s programem, který se týkal jak činnosti asociace, tak aktuální situace ve školství a připravovaných změn.

 

54. VALNÁ HROMADA PROBĚHNE 20. - 22. ŘÍJNA 2021.

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.