Kdo jsme

  • AŘZŠ je profesní organizace, sdružující především (ale nejenom) řídící pracovníky v základním školství. Členy mohou být fyzické i právnické osoby (školy jako instituce).
  • AŘZŠ si klade za cíl propojovat profesní problematiku školského managementu s problematikou pedagogů z terénu. Akcí AŘZŠ se mohou účastnit všichni pedagogové, působící v základním vzdělávání. 
  • AŘZŠ podporuje větší a přímější aktivizaci rodičů a zákonných zástupců dětí v roli odběratelů vzdělávací zakázky.
  • AŘZŠ nabízí koncentraci profesionálních kapacit pro řešení otázek koncepce vzdělávacího systému a řízení vzdělávacích procesů.
  • AŘZŠ je aktivním členem Unie školských asociací ČR (CZESHA) a podílí se na modelování kontinuálního systému vzdělávání od předškolního až po maturitní či vyšší odborné vzdělání.

 

AŘZŠ sdružuje v současné době více než 270 ředitelů základních škol. Většina z nich se schází 2x ročně na valných hromadách nebo na krajských konferencích. Nejde tedy pouze o formální klikání nebo lajkování na Facebooku.

Ředitelé sdružení v AŘZŠ zastupují přes 9 000 učitelů svých škol. AŘZŠ je dlouhodobým, spolehlivým a konstruktivním partnerem těm organizacím, které jednají korektně. Nehájí pouze zájmy ředitelů, ale snaží se působit ve prospěch celého českého školství.

 

  • KEŘ (Klub emeritních ředitelů) se ustavuje jako součást Asociace ředitelů základních škol České republiky (dále jen AŘZŠ). Jeho cílem je i nadále aktivně působit v AŘZŠ i jejích orgánech, při maximálním využitím schopností a zkušeností členů v zájmu zlepšování podmínek základního vzdělávání.  
    Kdokoli z aktivních ředitelů škol, kdo má zájem o odbornou spolupráci nebo poradenství a zkušenosti členů KEŘ, může oslovit vedení asociace (radu asociace), které zprostředkuje kontakt na vybraného člena KEŘ.

 

Copyright © 2019 TechUp, s.r.o. All Rights Reserved Asociace ředitelů základních škol.